Ticari Amaçlı Piyangolar İçin Açıklamalar

KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGO VE ÇEKİLİŞ DÜZENLEME İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ AÇIKLAMALARI

        TİCARİ AMAÇLI PİYANGOLAR

                                                                                                                  
Başvuru dilekçesi; aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlara (kendilerine uygun) cevap teşkil edecek şekilde güncel tarihli olarak hazırlanıp her sayfası noter onaylı imza sirkülerinde imzası bulunan bir yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir.

1-Piyango düzenleyen:
Tüzel kişilikler için:
Ünvanı, iş adresi, ticaret sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi/ numarası,
Gerçek kişiler için;
Ad, soyad, iş-ev adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi/numarası, kimlik numarası
belirtilecektir.
2-Kampanyanın başlama-bitiş tarihi, hangi il ve ilçeleri kapsadığı
Piyangolara katılma hakkı sağlayan bilet, kupon katılım numarası ve benzerlerinin verilmeye başlandığı tarih ile dağıtımın sona erdiği tarih arası 6 ayı geçemeyeceğinden 6 ay içerisinde kalmak kaydıyla bu tarihler belirtilmelidir.

3-Çekilişe katılma şekil ve şartları
Çekilişe katılım hakkının nasıl elde edileceği açıklanmalıdır. Katılımın sanal ortamda gerçekleşmesi halinde, hangi sanal ortam araçları üzerinden olacağı belirtilmelidir.
4-Çekilişin tarihi, saati, açık adresi, ne şekilde yapılacağı
Çekilişin halka açık isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği bir mekanda yapılması zorunlu olduğundan çekilişin yapılacağı mekan İdarece değerlendirilmek üzere belirtilmelidir.
5-Çekiliş sonuçlarının ilan edileceği gazete adı ve tarihi
Çekiliş sonuçlarının çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde kampanyanın yürütüldüğü yerlere göre Türkiye genelinde veya yerel bir gazetede ilan edilmesi zorunlu olduğundan bu süre içerisinde olmak kaydıyla ilan tarihi ve gazete adı belirtilecektir.Ayrıca çekiliş sonuçlarının gazete ilanının yanı sıra kampanyanın yürütüldüğü noktalarda veya varsa düzenleyen firmanın web sitesinde de duyurulacağının başvuru dilekçenizde taahhüt edilmesi ve asil ve yedek talihlilerin, çekilişte tespit edilen adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılması zorunlu olduğundan bu hususunda başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.
6-Talihlilerin son başvuru tarihi ile ikramiyelerin son teslim edilme tarihleri
Asil talihlilere ilan tarihinden itibaren en az 15 gün, yedek talihlilere de asil talihlilerin 15 günlük süresinin bitiminden itibaren 15 gün başvuru süresi sağlanması ve ikramiyenin kampanya başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde teslim edilmesi zorunlu olduğundan bu sürelerin hesaplanarak tarih olarak başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.
7-Diğer hususlar
18 yaşından küçüklerin düzenlenen piyangolara katılması, katılıp kazanmış olsa bile kendilerine ikramiye teslim edilmesi yasak olduğundan bu yasaklamanın, ayrıca ÖTV ve KDV gibi malın değeri içinde bulunan vergiler hariç diğer vergi ve yasal yükümlülüklerin Piyango düzenleyen tarafından karşılanması kanuna aykırı olduğundan bu uyarının ve katılımın sanal ortamda gerçekleşmesi halinde sanal ortam ve iletişim hizmetine ait bedelin, standart tarife uygulanan bir birim bedeli geçemeyeceği hususlarının, *Piyango ile ilgili her türlü duyuru materyali üzerinde yer alacağının başvuru dilekçesinde belirtilmesi *Piyango ile ilgili diğer Mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekip, gerekmediği araştırılarak, konu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
8-Piyangoya konu ikramiyelerin adedi,cinsi,markası, modeli ve KDV-ÖTV dahil birim ve toplam değerleri, yedek talihli adedi;
Taahhüt edilen ikramiyelerin değerleri büyükten küçüğe sıralı olarak, adedi,cinsi,markası,modeli seyahat ise kullanım yeri,tarihi ve içeriği açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
*Türk parası, döviz, tahvil ile nakit gibi işlem gören değerli madenler ve taşlar ve bunlardan mamul eşyalar ile bir kişiye aynı cins ikramiyeden birden fazla (misli ikramiye) adette ikramiye taahhüt edilemez.

 

  

Sayfa 1