İane (Yardım) Sergisi Piyangosu 1898 - 1899

Girit sorunu yüzünden çıkan ve Yunanistan' ın yenilgisiyle sonuçlanan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı biter bitmez, şehit ailelerine ve savaşta yaralanarak sakat kalanlara yardım etmek için büyük bir kampanya açılmıştır o Önce, saray çevresi ve İstanbul başta olmak üzere, memleketin her köşesinden değerli eşya ve para bağışları toplanmış, bunlar Yıldız Sarayında açılan özel bir pavyonda teşhir edilmiş, sergi belli bir para karşılığında halk tarafindan gezilmiştir. Sergilenen eşyadan en güzel 75 tanesinin Almanya' da renkli kataloğu bastırılmıştır o Sonra bu eşyalar satışa çıkarılmıştır; fakat hepsinin özel kişilere satılması mümkün olmayınca, - baştan beri mi böyle planlanmıştır, yoksa zorunluluk karşısında mı bu yola gidilmiştir, bilmiyoruz- geri kalan eşya toptan ticari bir gruba devredilmiş ve grubun bunları özel bir piyango düzenleyerek elden çıkarmasına izin verilmiştir.

Yardım sergisinde önce padişah alışveriş yapmış, sonra da 20 liradan (bugünkü parayla yaklaşık 8 milyon TL) fazla eşya satın alanların adları, keza defterler halinde gazetelerle uzun uzadıya yayımlanmıştır:

Sergi kapandıktan sonra, geri kalan (çiçeklik, kalemlik, albüm gibi) çoğu ufak tefek eşyayla düzenlenen piyango (5, 10, 20 adet liray-ı Osmani gibi) para ödülleri de serpiştirilmiş olarak, l50.000'e yakın bilet satılmış ve hiç boş çıkmamacasına, 1898 sonlarında ikamiye kur'aları çekilmeye başlanmıştır.