Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar

MPİ'ni yeniden düzenleyen 1988 tarihli KHK' nin, MPİ' nin izin ve denetimine verdiği eşya piyangoları, bu tarihe kadar valiliklerin izniyle düzenlenebilmekteydi. Gerek Tayyare gerekse Milli Piyangoların " münhasır" yetkisi, para ikramiyeli çekilişlerle ilgiliydi.