Türk Ocağı Eşya Piyangoları

1926 tarihli Türk Ocakları Üçüncü Kurultayı'nda Yasanın 6. maddesinin (f) fıkrasına yapılan bir ilave ile, Ocakların gelir kaynakları arasında bulunan piyangolar, "kanunen caiz piyango vesaire" biçiminde değişikliğe uğramıştır. Yasa encümeni adına değişiklikleri açıklayan Bartın delegesi Salih Beye göre, hükumetin resmi izni ile piyango çekilişinin yalnızca Tayyare Cemiyetine verilmiş olması nedeniyle, Ocakların yalnız eşya piyangosu yapabileceğinin açıklığa kavuşturulması açısından bu değişikliğe gerek duyulmuştur.

Türk Ocakları üçüncü [kurultayı, Zabıtları (İstanbul, 1927), s. 135.