Banka Piyangoları

1930'lu yıllardan itibaren, Türkiye'de bankalar uzun bir süre, "tasarrufu teşvik ikramiyeleri" adı altında, nakit (para ve altın) ve eşya (ev-apartman dairesi, otomobil vb.) ödüller veren piyangolar yapmışlardır. Başlangıçta, asgari bir tutarın üstünde (örnek ilinda en az 5O TL) hesabı olanlara kur'aya katılma hakkı tanınmış; sonralarıysa, hesabın büyüklüğü ölçüsünde (örneğin 1 944' te kurulan Yapı ve Kredi Bankası' nın "İkramiyeli Aile Cüzdanları" uygulamasında her yüz liraya bir kur' a numarası verilerek) müşterilerin kazanma şansı orantılanmıştır.

Bankalar arasında gelişen piyango yarışı, 1958 Ekim ayında kurulan "Türkiye Bankalar Birliği" nce sınırlandırılmış, Birlik her yıl toplanarak bankaların dagıtacakları ikramiye (ve yılbaşı hediyelik) planlarını denetledikten sonra Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığına da onaylatmıştır.

1975 Ekiminde ise, Maliye Bakanının önerisiyle, Birlik bankaların giderlerini azaltmak için, ikramiye (ve hediyelik ) leri kaldıran bir karar almış ve bu kararı bütün bankalara tebliğ ederek uygulamaya koydurmuştur.