Uygulama

Tayyare Piyangosu, sınıf piyangosu olarak düzenlenmeden önce yapılan üç tek çekilişte biletlerin sayısı, 45.000 'le başlayıp 120.000'e kadar çıkarken, birinci tertipte bütün keşideler için 50.000 olarak sabitlenmiştir.

Eskiden büyük ikramiyenin hep 5.000 lira olmasına karşılık, bu tertipte birinci keşidede 10.000'le başlayarak, 10 'uncu (sonuncu) keşidede 100.000' e varıyor.

önceki üç çekilişte (tek kupür olan) bilet iyatı 1 lira iken, şimdi 1/10 bilet 1O keşide için 15 lira.

1. Mükafat Her çekilişte, en sona kalan bilete veriliyor.
2. Mükafat 1. Mükafatı kazanan biletin numarasım izleyen 100 bilete eşit olarak bölüştürülüyor.

Talihi yaver olma: İkramiyelerden onuncusunu (en büyüğünü de olabilir) kazanan bilet 1. Mükafatı da kazanmış oluyor bir bilete iki ödül verilmemesinin tek istisnası olan durum). "Talihi yaver olan", hem birinci ikramiyeyi hem birinci mükafatı alabiliyor.

Tayyare Piyangosunun birinci tertip keşideleri Ankara Belediyesi'nde yapıldıktan sonra, ikinci tertipten itibaren İstanbul'a taşınmış olan idare, çekilişIeri de Üniversite' nin Konferans Salonunda düzenlemiştir.