II. Tertipte Gelen Resmi Değişiklikler

Şubat 1927'den başlayarak, her ayın 11 'inde Keşide yapılması; bir yılda 6' şar keşidelik iki tertip örgütlenmesi. Bilet Sayısı 50.000 olarak korunmuş.

% 10' luk bilet 6 keşide için 10 TL (1, 5+1, 5+1 ,5+ 1 ,5+2+2)
Ayrıca 1/5 'lik ve 1/2 'lik biletler çıkarılmış.

Mükafat teke indirilmiş: beş kere 100.000' er, sonuncuda 200.000. Ama büyük ikramiye kazanan numaraya çıkmazsa, 10'a bölünüyor.

İkramiyeler: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 ve 300 bin TL.

Tayyare Piyangosu bir sınıf piyangosu olduğu halde, bazı bayiler en başlardan itibaren bir takım biletlere "Yalnız bir keşide için satılmıştır", "Bir keşideye mahsustur" ; "Devamsızdır" gibi damgalar vurarak satmışlardır.

Daha ileri bir tarihte, Tayyare Piyangosu Direktörlüğünün iadeleri azalttığı için bu uygulamayı onayladığını görüyoruz