Kesik Biletler

Piyango biletlerinin ortadan kesilerek kupürün ikiye bölünmesine başlangıçta izin verilmiyordu (hatta 7. tertipte, biletlerin üzerinde" Ortadan kesilmiş biletlerin ikramiyeleri verilmez" kaydı vardı) ve numara yalnız sağ tarafta yazılıydı.

8. tertipten itibaren ise, numara biletin iki yanına da basılmış, bazan biletler perfore edilmiştir. 1934 ve 1935 yılbaşı biletlerinde ortaya çizgi konulmuştur.

Merkezı İdare Heyeti' nin 5 Ekim 1931 tarihli toplantısı onayı ile, 1932 'de 12. ve 13. Tertipler için çıkarılan İzahname 'ye göre:

Bilet (numara) sayısı hala 50.000 dir. Yine Kupürler: 1/10 (10 TL), 1/5 (20 TL) ve 1/2 (50 TL);

Büyük İkramiyeler 30 - 35 - 40 - 50 - 100 ve 200 bin lira olarak dağıtılmıştır.

Mükafat, ilk beş çekilişte 20'şer, sonuncuda 100 bin TL. Bunlar (numara başına) biner liralık ödüller halinde bölüştürülüyor.

Son keşidede 48.000 numaraya Teselli diye 30'ar TL veriliyor. Muhtemelen Dünya Ekonomik Bunalımının etkisiyle 1929'dan beri düşen piyango gelirleri, bu önleme rağmen düşmeye devam etmiştir.

11 Kasım 1935'te başlayan 20. Tertip piyangoda, bilet (numara) sayısının 30.000'e düşürüldüğünü görüyoruz. Bilet Fiyatı: 5 x 1,5 + 2,5 TL., Mükafat da beş keşidede 20'şer bin, son keşideyse iki tane 50 bin liradır.

Büyük ikramiye ise 25 - 30 - 35 - 50 ­ 200 bindir. Yine bütün numaraları kazandırmak için son keşidede 28.000 bilete 15' er lira ödeniyor.

Bir yıl sonra başlayan 22. Tertipte bilet sayısı 40.000' e çıkarılmış, bilet fiyatı ise (1/10 olmalı) bütün tertip için 9 liraya (1 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 2 TL) indirilmiştir. 1936'dan itibaren hasılat yavaş yavaş artmakta ise de, ne ölçüde bunalımın sona ermesi ve enflasyondan, ne ölçüde bu önlemlerin sonucu olduğu belli değildir.

27. Tertibin ortalarına doğru, 5 Temmuz 1939'da çıkarılan bir kanunla Tayyare Piyangosu lağv edilmiş ve M. P. İ. kurulmuştur.

Fakat 27. Tertip tamamlanmak gerektiği gibi, 28. Tertip de üç keşidelik bir intikal planına göre yeni idare tarafindan uygulanmıştır.