Milli Piyango İdaresi 1939 - .....

Türk Hava Kurumu Piyango Genel Direktörlüğü' nün kaldırılarak yerine MP Müdürlüğü'nün kurulmasındaki amaç, her iki düzenekte de net karı Milli Savunma Bakanlığı Hava bütçesine aktarılan piyangoyu daha az masrafla yaparak ve karşılıklarını daha güvenli bir biçimde toplamak üzere daha çok bilet satarak geliri arttırmaktadır.

İstanbul' da çalışan Piyango Genel Direktörlüğü personelinin ortalama aylık ücretler toplamı 7.700 lira idi ve biletlerin dörtte üçünün aracılıklarıyla - iki ay vadeli olarak - pazarlandığı baş bayilere aylık çekilişlerde yüzde 12, Yılbaşı piyangosunda yüzde 8 komisyon ödenmekteydi. (Diğer yollardan yapılan satışlarda, bu oran bir-iki puan daha az oluyordu.) En önemlisi, Tayyare Piyangosunun satıcılarından birikmiş yarım milyon TL kadar (yıllık karın üçte birine yakın) birikmiş alacağı tahsil edilememişti .

Merkezini İstanbul' dan Ankara 'ya taşıyan (ama İstanbul ve İzmir'de de şubeler açan) MPİ, veresiye satış yapılan baş bayilik sistemini kaldırmış; peşin para veya banka teminat mektubu ile doğrudan doğruya bayilere ve Ziraat Bankası örgütü ile PTT Memurları Yardımlaşma Sandığı şubelerine bilet vermeye başlamış; personel aylıkları toplamı ortalamasını 5.200 TL dolayına indirmiş; sınıf tertiplerini 6 yerine 3 aylık çekilişler olarak yeniden düzenlenmiş; elle yapılan çekilişler yerine otomatik makineler kullanmaya başlanmıştır. Bütün bu yenilikler sonucunda, umulan gelir artışı sağlanmıştır.